English Polski

Japan (mixed)

 Japan

Flying Disc - Ultimate roster:

Name Games Passes Goals Tot.
#85 Andy Kunieda551823
#8 Ayumi Fujioka5426
#21 Gaku Genshima513013
#5 Kana Kobayashi5145
#25 Kenjiro Kawase52810
#17 Lisa Shimada5000
#15 Saori Inoue5224
#9 Takaharu Komori5134
#11 Takayuki Yamaguchi5123
#22 Taku Honna5314
#16 Tomoe Tamura5202
#39 Tomoko Inamura5505
#31 Yuko Sato5112
#77 Yuta Shimura5549

Flying Disc - Ultimate:

Division: Mixed

Japan - Australia 11 - 13  Game play
Japan - Colombia 8 - 13  Game play
Poland - Japan 8 - 13  Game play
United States - Japan 13 - 7  Game play
Canada - Japan 13 - 6  Game play